[Solved] Gumawa ng hazard assesement map na magpapakita ng iba’t ibang hazard sa kanilang lugar. Upang maisagawa ito sundin ang sumusunod

Gumawa ng hazard assesement map na magpapakita ng iba’t ibang hazard sa kanilang lugar. Upang maisagawa ito sundin ang sumusunod na hakbang: Gawin ito sa inyong sagutang papel. 1. Alamin kung anong uri ng hazard ang mayroon sa kanilang lugar 2. Humingi ng kopya ng mapa ng inyong barangay sa kinakuukulan 3. Kung mayroon namang hazard assessment map ang inyong barangay, maaari itong hingin. Mag-ikot sa inyong barangay upang matukoy ito o kaya ay gumawa ng katulad na mapa na nakapokus lamang sa inyong sariling kalye, o kapitbahayan.

The correct answer has not yet been found for the question. Our moderators are looking for the most suitable solutions for you. Could you share your comments with us for the answer to this question?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *