[Solved] II. Panuto: Tukuyin kung anong sistemang pang-ekonomiya. 10. Ito ang sistemang pang-ekonomiya na pinangangasiwaan ng sentralisadong ahensiya. 11. Ito ang sistemang

II. Panuto: Tukuyin kung anong sistemang pang-ekonomiya.

10. Ito ang sistemang pang-ekonomiya na pinangangasiwaan ng sentralisadong ahensiya. 11. Ito ang sistemang pang-ekonomiya na anumang produkto ang malilikha ay ipamamahag ayon sa pangangailangan at sino ang gagamit.12. Ito ang sistemang pang-ekonomiya na nabuo sa kumbinasyon ng Command at Market Economy 13. Ito ang sistemang pang-ekonomiya na nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo at pangangasiwa ng mga gawain.

The correct answer has not yet been found for the question. Our moderators are looking for the most suitable solutions for you. Could you share your comments with us for the answer to this question?

CategoriesUncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *